ΕΚΔΟΣΕΙΣ NAZARETH

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές εκδόσεις του Nazareth ERP. Φυσικά το Nazareth ERP είναι πλήρως customizable και modular, οπότε μπορείτε να ζητήσετε μια επίδειξη ή μια εξειδικευμένη προσφορά. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να προσφέρουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο εφαρμογών σύμφωνα με τα τις ανάγκες σας.


Basic myDATA

35000Αγορά
 • Ετήσια Υποστήριξη 125€
 • Εμπορικό: Quick
 • Αποθήκη: έως 50 είδη/υπηρεσίες
 • Λογιστική: QLOG
 • myDATA Live

Core myDATA

108000Αγορά
 • Ετήσια Υποστήριξη 300€
 • Εμπορικό: Full
 • Αποθήκη: FULL
 • Λογιστική: FULL
 • myDATA Live

Service myDATA

103500Αγορά
 • Ετήσια Υποστήριξη 287,50€
 • Εμπορικό: Quick Log
 • Αποθήκη: FULL
 • Λογιστική: Καρτέλα
 • myDATA Live

Logis myDATA

63000Αγορά
 • Ετήσια Υποστήριξη 175€
 • Εμπορικό: –
 • Αποθήκη: –
 • Λογιστική: FULL
 • myDATA Live

Λήψεις