ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – myDATA

Λίγα λόγια για το Nazareth ERP

Η σωστή πληροφόρηση αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο εργαλείο για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και για τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας. Aξιοποιώντας τις πληροφορίες που προκύπτουν από την άριστα σχεδιασμένη βάση δεδομένων του προγράμματος, τόσο σε προϋπολογιστικό όσο και σε απολογιστικό επίπεδο, επιτρέπει την ταχύτατη εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών και προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς. Με την χρήση ενός προγράμματος erp, τα ειδικά σχεδιασμένα κυκλώματα προϋπολογίζουν και παρακολουθούν δυναμικά όλη την εξέλιξη, ενημερώνοντας ταυτόχρονα με πολλαπλά αποτελέσματα για την λήψη αποφάσεων με όλα τα σύγχρονα εργαλεία (excel, html, κλπ.).

Φιλικό προς τον χρήστη

 • Οι λειτουργικές ενότητες του προγράμματος είναι σχεδιασμένες με γνώμονα την ταχύτητα και την δυνατότητα εύκολης εκμάθησης και λειτουργίας από μη έμπειρο χρήστη.
 • Τα Μενού και τα παράθυρα εργασίας είναι προσαρμοσμένα ή προσαρμόζονται σύμφωνα με την πρόσβαση κάθε χρήστη έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζει ο χρήστης λειτουργικά προβλήματα.
 • Τέλος παρέχονται πολλαπλοί τρόποι εύρεσης και ανάκτησης στοιχείων καθώς και πολλά διαθέσιμα βοηθήματα.
 • Με το νέο εμπορικό πρόγραμμα έχετε όλη την πληροφορία για τους Πελάτες και τους Προμηθευτές σας σε 1 οθόνη αλλά και τις κίνησης των ειδών σας.
Qapo

Αποθήκη QApo

Μοναδική ικανότητα διασυνδέσεων

Εύκολη και ευέλικτη αρχιτεκτονική με δυνατότητες που περιλαμβάνουν :

 • Άμεσα αποτελέσματα σε υπολογιστικά φύλλα.
 • Απευθείας σύνδεση και λειτουργία με My-SQL, SQL-SERVER, ORACLE
 • Ειδικοί μηχανισμοί διαχείρισης αποθηκών και τιμολόγησης.
 • Μοναδική δυνατότητα σε ON-LINE επικοινωνίες με πολλαπλούς χρήστες σε τοπικό επίπεδο ή απομακρυσμένο επίπεδο μέσω γραμμών ADSL για συνδέσεις υποκαταστημάτων και μεταφοράς δεδομένων.
 • Πραγματοποίηση συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές με EDI.

To Nazareth ERP, είναι πλήρως συμβατό με το σύστημα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application). H νέα αυτή ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτή την πλατφόρμα θα πρέπει οι επιχειρήσεις να στέλνουν τα παραστατικά πωλήσεών τους, άρθρα μισθοδοσίας αλλά και οποιαδήποτε λογιστική κίνηση γίνεται σε αυτό. Επίσης θα πρέπει να συνδέουν και να χαρακτηρίζουν όλα τα παραστατικά που κόβουν οι άλλες επιχειρήσεις προς αυτήν.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Στην Project Team σχεδιάσαμε πρωταρχικά το σύστημα μας, χρησιμοποιώντας Web APIs, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί καθυστέρηση στο σύστημα της τιμολόγησης. Η αποστολή των παραστατικών πωλήσεων γίνεται απρόσκοπτα, χωρίς να καθυστερεί την εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου*. Επειδή στο Nazareth ERP το εμπορικό κύκλωμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το λογιστικό, μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα και αμέσως μετά την έκδοση του παραστατικού τις αντίστοιχες εγγραφές για το myDATA και να τις στείλει στον κεντρικό Server της ΑΑΔΕ. Επίσης υποστηρίζεται η επανυποβολή τυχόν λάθους σε κάποιο παραστατικό. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα μαζικής αποστολής παραστατικών στην πλατφόρμα, οποιουδήποτε τύπου, είτε ένα προς ένα, είτε μαζικά. Τέλος μπορούμε να δούμε την σύνοψη οποιουδήποτε παραστατικού, είτε πριν είτε μετά την αποστολή του στον Server.

ΑΓΟΡΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Η παραμετροποίηση του συστήματος μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα με μαζική παραμετροποίηση λογαριασμών και εγκατεστημένη βάση DEMO με τους κυριότερου λογαριασμούς του Λογιστικού Σχεδίου προ-παραμετροποιημένους. Τέλος η σύνδεση, ο χαρακτηρισμός και η αποστολή των εξόδων γίνεται με αυτόματη σύνδεση των παραστατικών που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα Nazareth ERP, με αυτά που κατεβαίνουν από το κεντρικό Server της ΑΑΔΕ.

Εκδοση Παραστατικων

Quick Εμπορικό

Το πρόγραμμα για την εύκολη διαχείριση πελατών και παραστατικών ακούει στο Quick Εμπορικό (QEmp). Σε μια οθόνη μπορούμε να δούμε :
 • Τα παραστατικά του πελάτη
 • Το λογιστικό του υπόλοιπο
 • Τα είδη στις σειρές του κάθε παραστατικού
Επιπλέον μπορούμε να ανοίξουμε
 • Την λογιστική καρτέλα του πελάτη
 • Τα περιεχόμενα του λογιστικού άρθρου
 • Τα παραστατικά της ημέρας
 • Παραστατική και λογιστική καρτέλα προηγούμενων χρήσεων

Τέλος μπορούμε με ένα κουμπί να εκδώσουμε

 • Παραστατικό πώλησης (6 διαφορετικά παραστατικά)
 • Απόδειξη είσπραξης
 • Απόδειξη λιανικής πώλησης
Φυσικά όλες οι ευκολίες του Nazareth ERP υπάρχουν και εδώ, όπως η αυτόματη έκδοση PDF, εύκολη αποστολή email, εύκολη επισύναψη παραστατικού PDF. Επίσης υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με VoIP συσκευές, αναζήτηση ΑΦΜ μέσω TAXIS αλλά και αυτόματη αποστολή παραστατικών στο MyData αμέσως μετά την έκδοσή τους!
Qlog

Εμπορικό QEmp

ERP Modules

 • Ταχύτατη τιμολόγηση
 • Live Αποστολή MyDATA
 • Έκδοση και Αρχειοθέτηση σε PDF
 • Σύνδεση με τηλ. Κέντρο VoIP
 • Σύνδεση με Outlook & Thunderbird
 • Έκδοση όλων των Τύπων Παραστατικών
 • Προσφορές
 • Παραγγελιοληψία
 • Λιανική πώληση
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Αντιπρόσωποι
 • Πωλητές
 • Κοστολόγηση Εξαγωγών
 • Στατιστικές πωλήσεων
 • Προγραμματισμός παραδόσεων
 • Αναζήτηση ΑΦΜ μέσω VIES & Taxis
 • Σύνδεση με VoIP Συσκευές για άμεση κληση
 • Προσφορές
 • Παραγγελιοληψία
 • Κοστολόγηση εισαγωγών
 • Στατιστικές αγορών
 • Intrastate αφίξεων
 • Ειδική εμφάνιση προσαρμοσμένη για οθόνες αφής (touch)
 • Γρήγορη τιμολόγηση
 • Υλοποιείται ήδη σε supermarkets, χώρους εστίασης, αποθήκες και καταστήματα λιανικής.
 • Λογιστικό σχέδιο
 • Πρότυπα άρθρα
 • Επιμερισμοί
 • Θεωρημένα Ημερολόγια
 • Ισοζύγια
 • Ισολογισμός
 • Αποτελέσματα χρήσεως
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων
 • Eίδη
 • Αποθηκευτικοί χώροι
 • Φυσικές απογραφές
 • Πολλαπλά BARCODE
 • ISO 22000
 • Συνταγολόγια
 • Αποτίμηση Αποθεμάτων
 • Φωτογραφία Είδους
 • Παρτίδες – S/N – DOT
 • Θέσεις αποθήκευσης
 • Iκανότητα παρακολούθησης (track) και ανίχνευσης της προέλευσης (trace) ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του.
 • Πινάκια παραλαβών και παραδόσεων
 • Xαρτοφυλάκιο
 • Mεταβιβάσεις
 • Σχέδιο
 • Aυτόματη ενημέρωση
 • Aποτελέσματα
 • GLN
 • DATE
 • GTIN
 • EDI ή έγγραφα συναλλαγής
 • Φυσικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις, καθαρό βάρος )
 • Μονάδες εμπορίας
 • Τρόποι τοποθέτησης
 • Εφοδιαστική αλυσίδα με μονάδες παρακολούθησης SSCC 128.
 • Κατηγορίες παγίων
 • Κέντρα κόστους
 • Αναπροσαρμογές
 • Βιβλίο παγίων
 • Διαθεσιμότητα παγίου
 • Συντηρήσεις παγίου
 • Προσθήκες
 • Υπολογισμός
 • ΑΠΔ
 • Κέντρα κόστους
 • Δώρα
 • Επιδόματα
 • Αποζημίωσεις
 • Συμβάσεις
 • Χρονικές μεταβολές
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις
 • Βεβαιώσεις
 • Σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης HACCP

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ, η εκτύπωση του παραστατικού, όπως και η χρήση του προγράμματος Nazareth δεν απαιτεί ενεργή σύνδεση Internet για να λειτουργήσει!

Μόλις επανέλθει η σύνδεση, μπορείτε να στείλετε τα παραστατικά τα οποία δεν “ανέβηκαν” στο MyDATA, είτε ένα-ένα, είτε μαζικά. Μπορείτε να δείτε πια παραστατικά σας δεν έχουν ανέβει ανά πάσα στιγμή.

ΝΑΙ, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το Nazareth έτσι ώστε να πληκτρολογείτε εσείς, είτε την υπηρεσία, είτε το προϊόν το οποίο θέλετε τιμολογήσετε.

ΝΑΙ, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης του παραστατικού σας κατευθείαν σε PDF! Και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα της αποστολής με ένα κλικ στο email του πελάτη μέσω στου Email client σας.